Anmälningsvillkor

En anmälan till kurs är bindande. En anmälningsavgift på 500 kr tas ut och ska vara betald senast en vecka efter din anmälan. Anmälningsavgiften dras sedan från kursavgiften på 2700 kr. Anmälningsavgiften återbetalas ej.
Senast 2 veckor innan kursen startar får du en slutlig faktura med med en skriftlig kallelse. Kursavgiften ska betalas enligt anvisning á faktura.

Vid återtagande av anmälan efter kursstart är du skyldig att erlägga full kursavgift. Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder, såsom sjukdom eller dylikt återbetalas ej kursavgiften.

ÄNDRADE TIDER
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Du har då rätt att återfå hela anmälningsavgiften och deltagaravgiften. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att avbeställa kursen och återfå hela anmälningsavgiften och kursavgiften. Detsamma gäller om tidpunkten för sammankomsterna ändras på ett för dig väsentligt sätt.

ÖVRIGT
Litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår inte i kursavgiften.
Det finns möjlighet att köpa material under kursen, även tyger.

Vid frågor kring din anmälan är du välkommen att ringa 0733-40 15 65 eller skicka e-post till kurs@hminredningar.se.